De ! van Osiris, het 33ste boek van jeugdschrijver Patrick Lagrou

 

 

 

Het vervolg op 'De wraak van de mummie'

 

 

KORTE INHOUD:

‘Nieuwsgierig zagen ze hoe Jo naar de glazen stolp liep. De kleine jongen keek de mummie recht in de ogen aan en lachte triomfantelijk.
        
“Charlatan,” riep hij, “je bent een rotzak geweest!”
        
Toen stak hij zijn tong naar hem uit.
        
Meteen schrok hij zich een aap. De ogen van de mummie gloeiden opeens weer groen op…’

Met deze woorden eindigde het boek ‘De wraak van de mummie’. Met diezelfde tekst begint het tweede hoofdstuk van dit nieuwe verhaal.

Hoe is het mogelijk dat de vervloekte mummie ondanks alles weer tot leven komt? Wiens graf werd nog diezelfde avond in Egypte geschonden? Zal de mummie van Sharl-Athan dan toch nog oppermachtig worden? Of zullen Jan, Jo en Joske het hem nog nipt verhinderen?

Alles hangt er nu van af wie er als eerste uit de zoektocht komt. De zoektocht naar de ! van Osiris!

 

 

TEKSTFRAGMENT:

Wat er vooraf gebeurde: Jan, kleine Jo en Joske mogen mee naar Egypte om daar de opening van een pas ontdekt graf bij te wonen. Maar kleine Jo is er niet gerust in. De jongen vermoedt dat de mummie weer tot leven gekomen is en dat hij als verstekeling aan boord van het vrachtvliegtuig zit. Wanneer hij zijn broer daarover aanspreekt, lacht die hem uit...

Even werd het weer stil tussen de twee broers. Maar niet ver van hen weerklonk nog altijd het getater van die lui van de televisieploeg. Die waren blijkbaar nog helemaal niet aan rust of slaap toe. Kleine Jo vroeg zich af hoe ze zouden reageren als ze morgen in die snikhete woestijn zaten? En hoe als die mummie nu opeens tevoorschijn kwam?
        
De jongen kon de gedachte maar niet van zich afzetten. Hij stelde het zich al voor. De mummie die er dan toch in geslaagd was uit zijn glazen kooi te ontsnappen. Die zich daarna als verstekeling in die kist had verstopt. En die er nu op dit eigenste moment er uit kwam, zich een weg doorheen de hele lading naar voren baande, om dan opeens hier tevoorschijn te springen…
        
Jo zag al die lui van de televisie al meteen in hun broek doen van schrik. Want hij had al oog in oog gestaan met een levende mummie. Zij nog niet.
        
En wat zou er dan gebeuren? Dan zou de mummie de piloten aanvallen. Het vliegtuig zou stuurloos worden en in zee storten. En dan kwam iedereen om. Ook de mummie!
        
Er klopte iets niet. Als die mummie in die kist zat, dan zou hij wel niet zo dom zijn om nu paniek te zaaien. Maar dan zou hij wellicht wachten totdat ze in Egypte waren. Wilde hij misschien naar zijn vaderland terugkeren? Zomaar, of had hij misschien dan toch een belangrijke reden? En wat had er hem dan toch weer tot leven gewekt? Dat allemaal in de veronderstelling dat die mummie wel degelijk in die kist zat… Kleine Jo kon zich natuurlijk ook helemaal vergissen.
        
Precies op dat moment begon een van die vrouwen van de televisie te gillen. Ze wees in de richting van de bagageruimte. Kleine Jo keerde zich om. Daar in de donkerte bewoog iets. Uiteindelijk werden twee groene lichtjes duidelijk zichtbaar.
        
Dat waren de ogen van de mummie. Jo herkende ze onmiddellijk.
        
'De mummie is daar,' riep hij zo hard hij maar kon.
        
Het ogenblik daarop sprong de mummie van Sharl-Athan inderdaad tevoorschijn. Iedereen deinsde achteruit. Behalve dat slijmerige ventje van de televisie. Die begon hem ronduit uit te lachen. Blijkbaar dacht dat kereltje dat hij met een grappenmaker te doen had. Wat dom van hem. En inderdaad. De mummie stapte op dat mannetje toe, pakte hem bij de oksels vast en stak hem hoog de lucht in. Zijn slachtoffer krijste nu als een gekeeld varken. Daarop slingerde de mummie hem in de richting van de bagageruimte. De sukkelaar verdween tussen de koffers.
        
Woedend keek de mummie alle overigen aan. Hij leek te vragen of er nog meer liefhebbers waren. Niemand durfde op te kijken. Iedereen besefte in welke gevaarlijke situatie ze zich nu bevonden.
        
Daarop keerde de mummie zich om en stapte naar de cockpit. Hij opende de toegangsdeur en trad naar binnen. Alle aanwezigen hielden hun hart vast. Wat was die mummie wel van plan? Had hij het dan toch gemunt op de piloten? Of wilde hij alleen maar het vliegtuig kapen? Stel je al de krantenkoppen van morgen voor: ‘Mummie kaapt vliegtuig!'
        
Een tijd lang bleef het stil. Het vliegtuig zette zijn normale route verder. Niemand durfde het aan een kijkje te nemen in de cockpit. Totdat de weggeslingerde presentator van de televisieploeg kreunend van tussen de koffers en kisten tevoorschijn kwam.
        
'Waar is hij naartoe?' vroeg hij met gebroken stem.
        
Maar iedereen maande hem het zwijgen aan. Toen begon het vliegtuig plotseling te zwenken. Het veranderde van koers en begon scherp te dalen. Jo keek onmiddellijk door het raampje. Daar helemaal in de diepte zag hij de drie grote piramiden van Gizeh liggen. Ze waren hel verlicht. Je kon er niet naast kijken. Maar je kon er ook niet naast vliegen. Tenminste als je dat van plan was. En zo begon het er ook op te lijken. De piloot had de neus van de Hercules pal op de grote piramide gericht en vloog er nu recht naartoe. Of was het misschien de mummie zelf die zich van de stuurknuppel meester had gemaakt?

        
Iedereen schoot in paniek. Enkele mannen probeerden de cockpit binnen te dringen maar kregen geen toegang. Ondertussen kwamen de piramiden alsmaar dichterbij. Totdat het toestel een geweldige schok kreeg...
 

HOE IS HET BOEK ONTSTAAN?

Omdat er op het einde van het verhaal 'De wraak van de mummie' iets heel eigenaardigs gebeurde, kreeg de lezer de indruk dat de mummie nog niet helemaal uitgeschakeld was. Daarom werd mij in de voorbije vijf jaar heel regelmatig gevraagd of er op dit verhaal nog een vervolg zou komen. Aanvankelijk was ik dat niet plan.

Maar op de duur, vooral nadat ik een aantal films over mummies had gezien, begon ik er wel zin in te krijgen. Het duurde dan ook niet lang voordat ik enkele goeie ideeen kreeg. In tegenstelling tot het eerste verhaal, zou dit vervolg zich in Egypte afspelen. Het is dus geen zuiver griezelverhaal geworden, maar veeleer een avonturenverhaal.

De rode draad in het verhaal is, zoals in zovele andere, een zoektocht naar een verloren voorwerp. Dit voorwerp maakt deel uit van de belangrijkste mythe uit de Egyptische godenleer, nl. de mythe van Isis en Osiris. Osiris zou de eerste farao geweest zijn en later de heerser over het hiernamaals. Hij besliste welke overledenen verdoemd zouden zijn en welke toegang kregen tot het paradijs. 

In het verhaal komen Jan, Jo en Joske uiteindelijk in een ware dodenstad terecht. Daar maken ze ook kennis met dierenmummie's. De weg daarheen zullen ze kunnen vinden omdat Joske gelukkig een beetje verstand heeft van hiërogliefen. Wie daarover meer wil te weten komen, of wie zijn naam in hiërogliefen wil zien, moet maar HIER KLIKKEN. 

Patrick Lagrou.

 

 

En hoe vonden jullie 'De ! van Osiris'?

KLIK HIER om je eigen mening weer te geven

KLIK HIER om de mening van anderen te lezen

 

 

 

 

Terug naar de BIBLIOTHEEK