de echte soldaat
BENAERTS

Het hele verhaal begon eigenlijk vorm te krijgen na de vondst van een naamplaatje op het erf van de verdwenen hoeve, niet ver van de wegversperring van de Grote Wacht nr. 3 nabij de Schildersbrug. Het verhaal zou uiteindelijk eindigen met de vondst van hetzelfde naamplaatje...

Toch is de soldaat Benaerts uit het verhaal niet dezelfde geworden als de echte.

 

De echte soldaat Benaerts had een andere voornaam (die begon met een J). Hij zat ook in een ander regiment (het 3de en later het 23ste Linieregiment). Ook was hij 10 jaar jonger.

Daarom dat hij pas in 1915 soldaat werd. In januari kreeg hij als vrijwilliger zijn opleiding en in mei vertrok hij al naar het front.

Hij zou ook de oorlog overleven, maar tot twee keren toe gewond raken. De eerste keer was op 16 november 1916. Hoogstwaarschijnlijk was dit in de omgeving van herberg De Karpel. Hierbij zou ook zijn naamplaatje verloren zijn gegaan.

 

Deze drie soldaten werden gefotografeerd nabij de Grote Wacht nr. 3 in de periode dat soldaat Benaerts daar ook van dienst was. Misschien is hij wel een van hen...

 

 

 

 

 

webdesign by patrick lagrou