DE TEMPELBERG IN JERUZALEM

 

 

 

 

1. De evolutie van de Tempelberg door de eeuwen heen:

 

In 3.000 jaar tijd onderging de Tempelberg grote veranderingen. Niets liet aanvankelijk vermoeden dat deze plaats de meest omstreden van de hele wereld zou worden. Vandaag ziet de Tempelberg er zo uit. Hier gefotografeerd van op de flanken van de Olijfberg. Daartussen liggen de stadswallen en de Kidronvallei. Daarachter Jeruzalem.

 

2. De trajecten die de figuren uit het verhaal doorheen Jeruzalem afleggen:

A. N. Khouri:

Het traject loopt vanaf de Zwanentoren, langsheen de wallen en rondom de Tempelberg tot bij de Rotskoepel op de Tempelberg.

De Zwanentoren waar Godfried van Bouillon op 15 juli 1099 Jeruzalem binnendrong.

Langsheen de oude stadswallen kan je bijna helemaal rondom de stad wandelen.

De Rotskoepel en het omringende platform gezien vanuit de toren van de Verlosserskerk. Daarachter de Olijfberg. De Rotskoepel die eigenlijk geen moskee is, maar toch een van de heiligste plaatsen van de Moslims. Detail van het gebouw, een waar pareltje van Oosterse architectuur.

 

Deze route begint bij het huis van N. Khouri, loopt langsheen de Muristan en eindigt reeds bij de Verlosserskerk.

Muristan ligt in de Christelijke wijk. Met zijn terrasjes is het een van gezelligste pleintjes van Jeruzalem. Vlakbij is de bakker en rechts de toren van de Verlosserskerk.Van daaruit is de foto linksboven genomen.

 

Het volgende traject begint aan de plaza of het plein van de Klaagmuur. Het loopt dan ondergronds langsheen de muren van de Tempelberg tot waar vroeger de Antoniaburcht lag.

De Klaagmuur is vandaag voor de Joden een van hun heiligste plaatsen. De reusachtige rotsblokken zijn de laatste grote overblijfselen van hun tempel.

Links van de plaza van de Klaagmuur loopt nu onder de huizen de Kotel tunnel.

De Kotel-tunnel loopt over een lengte van meer dan 250 meter diep onder de grond. De bezoeker betreedt er straten uit de tijd van Jezus Christus. Nabij de plaats waar zich vroeger de Romeinse Antoniaburcht bevond, liggen nog grote waterbekkens en waterkanalen uit die periode.

 

Dit tracé begint aan de Mestpoort (net niet meer zichtbaar op het kaartje), loopt doorheen het archeologisch park van de Ophel en eindigt bij de Kruisvaarderstoren. Deze is ter hoogte van de Al Aqsamoskee tegenaan de muur van de Tempelberg gebouwd.

De Stallen van Salomon strekken zich uit tot ver onder de Tempelberg.

De Kruisvaarderstoren is rechts op de foto. De koepel van de moskee kan nog net zien.

De zuidelijke muur van de Tempelberg, met aan de oostelijke kant de Stallen van Salomon. Aan de rand ligt de Al Aqsamoskee die door de Tempeliers als hoofdkwartier werd gebruikt. Vlakbij werd door hen een uitkijktoren gebouwd.

 

B. Professor Slieman:

Dit traject kan niet op het kaartje weergegeven worden omdat een groot deel van de Olijfberg er niet op staat. Het loopt van het Mount of Olives Hotel naar de Paternosterkerk.

Deze foto vanuit de toren van de Verlosserskerk toont over de Rotskoepel heen de top van de Olijfberg met daarnaast de Paternosterkerk. Het rechthoekje bovenaan deze foto is hier linksonder uitvergroot.

Op de top van de Olijfberg staat het Mount of Olives Hotel (1). De gewelfde kelders van het hotel werden gebouwd door de Kruisvaarders. Daar vlak naast staat een minaret (2) en een moskee (3). Vroeger was dit de Hemelvaartkerk die door dezelfde Kruisvaarders werd gebouwd. Toch blijven Christelijke pelgrims op deze plaats steeds welkom.

Het domein van de Paternosterkerk is Frans grondgebied (zie de Franse vlag uiterst rechts op de linkerfoto). Op de wanden van de kerk en van het klooster staat het 'Onze Vader' in tientallen talen. Naast het Nederlands en het Afrikaans staat het er ook in het 'Vlaams'.

 

 

C. Bert De Couter:

Bert begint zijn tocht op de top van de Olijfberg. Hij passeert de Hof van Olijven en gaat de stad binnen langs de Stefanuspoort. Een eind daar voorbij volgt hij bijna helemaal de Via Dolorosa. Dit traject eindigt bij het huis van N. Khouri.

De Via Dolorosa volgt de Kruisweg die Christus indertijd zou afgelegd hebben.

Elke vrijdag leggen vele pelgrims al biddend deze weg opnieuw af.

De Stefanuspoort wordt ook nu nog vandaag het meest gebruikt door Christelijke pelgrims.

 

Dit tracé begint bij het huis van N. Khoury en loopt via een grote omweg omheen de oude stad naar de Kidronvallei.

Het eindpunt is het graf van Absalom, een zoon van Koning David. Het is een van de grootste grafmonumenten in deze vallei.

De hele Kidronvallei ligt letterlijk bezaaid met tienduizenden graven van Joden, Christenen en Moslims.

 

De volgende dag volgt Bert dezelfde weg tot diep in de Basiliek van het Heilig Graf.

 

De Basiliek werd door de Kruisvaarders herbouwd. De toegang tot de Basiliek (A).
Onder het altaar, de rots van de Golgotha (G). Toegang tot het schrijn van het Heilig Graf (C).
De Helenakapel (E) met rechts de trap en uiterst rechts de fameuze zuil. De Kruiskapel (F), het diepste en verst verwijderde punt van de Basiliek.

 

De jongen verlaat de Basiliek om via een omweg de crypte van de Sint-Annakerk te bereiken. Daar beginnen zijn ondergrondse avonturen...

De Sint-Annakerk werd in de 12de eeuw door de Kruisvaarders gebouwd. Het is de best bewaard gebleven kerk uit die tijd. Het gebouw werd opgetrokken bovenop een stelsel van holen. Men geloofde dat in een ervan Maria was geboren. De kerk kreeg de naam van haar moeder. Net zoals het klooster en de Paternosterkerk is ook dit domein eigendom van de Franse Republiek. Ook daar wappert de Franse vlag!

 

 

3. De ondergrond van de Tempelberg:

 
Door wat er in de voorbije 3.000 jaar op en rond de Tempelberg is gebeurd, lijkt de ondergrond ervan wel op een echte gruyèrekaas. Achter deze muren en onder de grond ligt niet alleen het puin van vele beschavingen, maar strekt zich wellicht ook een stelsel van holen, gangen, kanalen, pijpen en gewelven uit. Omdat hier nog nooit opgravingen plaats vonden, kan ook niemand zeggen waar het 'Heilige der Heiligen' van de tempel der Joden zich precies bevond.

Zoals de naam het zegt, wordt het 'Heilige der Heiligen' door de Joden beschouwd als de meest heilige plaats op aarde. Dit deel van de tempel mocht door niemand betreden worden. Enkel de hogepriester kreeg er één enkele keer per jaar toegang. De enigen die onder de Tempelberg ooit serieus hebben gegraven, waren wellicht de Tempeliers . Hebben zij ooit ontdekt waar dat Heilige der Heiligen precies lag? Tot voor kort dachten velen dat het zich op de plaats van de huidige Rotskoepel bevond. Totdat enkele jaren geleden een nieuwe theorie de ronde begon te doen...