drie andere soldaten

 

1. Soldaat Marcel Loncke

In dit boek staat aan de hand van getuigenissen, brieven en foto's het verhaal beschreven van soldaat Marcel Loncke uit Kortrijk. Hij behoorde tot een andere legerdivisie. Daarom kreeg hij als taak  de brug van Schoorbakke te helpen verdedigen.

Maar in tegenstelling tot de figuur uit mijn boek, zou hij al bij het begin van de IJzerslag sneuvelen. In de buurt van de brug werd hij begraven. Maar toen men na de oorlog zijn graf probeerde terug te vinden, slaagde men daar niet in.

Toen ik jaren geleden het boek las, heeft dit feit mij nogal aangegrepen. Dat zou ik later misschien nog als basis voor een oorlogsverhaal gebruiken.

Het lot van de soldaat Benaerts uit mijn boek is dus nauw verweven met dit van Marcel Loncke. Tot men opeens in de buurt van de Grote Wacht nr. 3 dat naamplaatje van de echte soldaat Benaerts vond...

Met het hoofd naar de brug van SCHOORBAKKE, F. Deleu en M. Loncke, Uitgeverij Hadewijch.

 

2. Legerarts Paul Debacker

Dit is het dagboek van een dokter die de hele oorlog lang de gebeurtenissen rondom hem heeft bijgehouden.

Ook hij heeft de IJzerslag van heel nabij meegemaakt. Net zoals soldaat Marcel Loncke bevond hij zich aanvankelijk in de omgeving van de Schoorbakkebrug.

Maar toen ze zich moesten terugtrekken voor de oprukkende Duitsers, verhuisde zijn hulppost voor enkele dagen naar een herberg bij de Schildersbrug. Dat kon alleen maar De Karpel zijn. Op 22, 23 en 24 oktober 1914 werden daar heel wat gewonde soldaten verzorgd.

Dit staat uitvoerig beschreven op de blz. 50 tot 54 van zijn boek. Totdat hij uiteindelijk op de ochtend van 24 oktober opnieuw verplicht werd zich met zijn gewonden terug te trekken. Ze kwamen opnieuw in de vuurlinie te liggen.

Wat ik op diezelfde ochtend in mijn verhaal beschrijf, is dan ook voor een groot deel gebaseerd op die bovenvermelde passages.

ARTS IN DE GROTE OORLOG, Paul Debacker, Uitgeverij De Klaproos.

 

3. Koerier Arthur Pasquier

Ook deze man heeft de hele oorlog lang een dagboek bijgehouden. Hij zat ook in hetzelfde regiment als de soldaat Emile Benaerts uit mijn verhaal. Zo maakte hij als koerier van heel dichtbij de mislukte herovering van Keiem en de slag bij Tervate mee.

Deze hele periode met zijn verblijf op kasteel Vicogne beschrijft hij gedetailleerd in zijn dagboek van blz. 72 tot 88. De koerier uit mijn verhaal, Arthur Passchiers, is dan ook voor een groot deel op de echte koerier geďnspireerd. Tot en met zijn voornaam, en bijna zijn naam.

DE GROTE OORLOG van Arthur L. Pasquier, vertaling André Gysel, Snoeck Ducaju en Zoon.

Omdat deze koerier over een Rudge-motorfiets beschikte, was hij bovendien heel mobiel. Voor mijn verhaal was hij dan ook de ideale tussenpersoon tussen de hoofdfiguur Milan en zijn betovergrootvader Emile Benaerts.

 

 

 

 

 

webdesign by patrick lagrou